Tuyển dụng

ĐỊA ỐC HẢI VÂN TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN – THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN
Với nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty Cổ phần Địa ốc Hải Vân cần tuyển 50 nhân viên kinh doanh bất động sản.
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - YẾU TỐ GIỮ CHÂN HIỀN TÀI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HẢI VÂN
Địa ốc Hải Vân xây dựng chính sách nhân sự với mục tiêu tạo ra môi trường làm việc, những đãi ngộ và cơ hội thăng tiến giúp phát triển nguồn nhân lực bất động sản vững chắc và tài năng.